Skontaktuj się z nami +48 505 308 872

DOKUMENTY I KOSZTY

Dokonanie każdej czynności notarialnej powinno być poprzedzone ustaleniem z Notariuszem oraz dostarczeniem wszelkich informacji i dokumentów, niezbędnych do wcześniejszego przygotowania projektu czynności. Informacje dotyczące stanu faktycznego i prawnego, także dokumenty poddawane są dokładnej ocenie czy stanowią wystarczającą podstawę do dokonania zadanej czynności.
Informacje udzielane w Kancelarii Notarialnej są bezpłatne.

Na koszty dokonania czynności notarialnych składają się:
  1. taksa notarialna (regulowana przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) wraz z podatkiem Vat (23 %),
  2. ewentualne opłaty pobierane na rzecz Skarbu Państwa (w tym podatki tj. podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn, a także opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych),

Z uwagi na indywidualne podejście do klienta zachęcamy Państwa do kontaktu z Notariuszem, który udzieli pełnej informacji dotyczącej warunków (w tym dokumentowych) dokonania czynności notarialnej oraz przedstawi całość kosztów.